รู้ไว้นะ !! จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ปรับสูงสุด ไม่เกิน 5 พันบาท

Written by: admins | Date: 6 June 2559 | 3394 Views

จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นผิดกฎหมายนะ ปรับสูงสุด ไม่เกิน 5 พันบาท

-e1465137102213

ถ้าคุณคิดว่า “ถนนเป็นของส่วนรวมใครจะทำอะไรก็ได้”  

ถ้าคิดแบบนี้ก็ขอบอกเลยว่าเป็นการเข้าใจแบบผิด ๆ เลยครับ ถนนแม้เป็นของส่วนรวมแต่ต้องใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่เป็นการ กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลอื่น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมส่วนรวมอย่างสงบสุข

ตามกฎหมาย ป. อาญา มาตรา 397 ได้กล่าวว่า ” ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท”

 

เทียบเคียงฎีกา 1908/2518

จำเลยจอดรถขวาง กั้นไม่ให้โจทก์ถอยรถออกไปจากซอยที่เกิดเหตุ เป็นเพียงขัดขวางไม่ให้โจทก์นำรถออกไปได้เท่านั้น ส่วนตัวโจทก์มีอิสระที่จะออกไปจากซอยได้ การกระทำของจำเลยยังไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 แต่เป็นการรังแกข่มเหงทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ แม้ซอยนั้นจะอยู่ในที่ดินของผู้มีชื่อซึ่งแบ่งให้ผู้อื่นเช่าปลูกบ้าน แต่ประชาชนก็ชอบที่จะเข้าออกไปติดต่อกับผู้ที่อยู่ในซอยนั้นได้ ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำในที่สาธารณสถาน จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397

 

สรุปการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น (ประตูทางเข้าออก) เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่น มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 พันบาทครับ

TAG :

Relate posts

Comment box

ข่าวล่าสุด

 

สมัครงาน หางาน