สสจ.นครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 – 19,500 บาท

Written by: admins | Date: 3 May 2559 | 1605 Views

1461752518

สสจ.นครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 – 19,500 บาท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สาธารณสุขศษสตร์

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศณษฐศษสตร์ นิติศษสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรินิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ก่อสร้าง

4 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อาคาร 5
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ


Relate posts

Comment box

ข่าวล่าสุด

 

สมัครงาน หางาน