รับเยอะ 230 อัตรา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

Written by: admins | Date: 18 May 2559 | 1797 Views

1463558751

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)

2 นิติกร
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชา นิติศาสตร์

3 สัตวแพทย์
จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 23,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาสาขาวิชาสัตวแพทย์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

4 นักวิชาการป่าไม้
จำนวน 214 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

สมัครทาง website https://dnp.job.thai.com/
วันที่รับสมัคร 25 พ.ค. 2559 ถึง 31 พ.ค. 2559

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทรศัพท์ : 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1154,1155  โทรสาร : 0-2579-8607

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1.) รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2.) รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3.) หนังสือรับรอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://dnp.job.thai.com/new-dnp201605.pdf


Relate posts

Comment box

ข่าวล่าสุด

 

สมัครงาน หางาน