ประกาศกรมอุตุฯ ไทยฝนเบาลง เตรียมรับมืออากาศร้อน 41 องศา

Written by: admins | Date: 29 March 2559 | 1061 Views

weather-april

ในช่วงวันที่ 29-30 มี.ค. บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มี กำลังอ่อนลง ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ทำให้สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนคลายความร้อนลง

หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิ สูงขึ้นกับมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ส่วนลมตะวันตกในระดับบนจากประเทศพม่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศร้อนและหลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่ โล่งแจ้งนานๆ สำหรับเกษตรกรควรสวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เหมาะสมและดื่มน้ำบ่อยๆขณะที่ ดำเนินกิจกรรมในระยะนี้

ภาคเหนือ

 • ในช่วงวันที่ 29 มี.ค.– 2 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
 • อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม
 • ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค.– 4 เม.ย. อุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ในช่วงวันที่ 29-31 มี.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 31 มี.ค.– 4 เม.ย.
 • อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
 • ส่วนในช่วงวันที่ 2-4 เม.ย. อุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
 • อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคกลาง

 • ในช่วงวันที่ 29 มี.ค.– 3 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
 • ในช่วงวันที่ 1– 4 เม.ย. อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
 • อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก

 • มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
 • ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค.– 3 เม.ย. อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
 • อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

 • ในช่วงวันที่ 29-30 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่
 • จังหวัดชุมพรขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส
 • ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค.– 4 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

 • ในช่วงวันที่ 29-30 มี.ค.และ 2 – 4 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค.– 4 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 • มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
 • ส่วนในช่วงวันที่ 3-4 เม.ย. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
 • อุณหภูมิหต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา


Relate posts

Comment box

ข่าวล่าสุด

 

สมัครงาน หางาน