เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

Written by: admins | Date: 28 April 2559 | 2774 Views

1461817346

เมืองพัทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท ได้แก่
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
4. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 3 อัตรา
6. ผู้ช่วยนักอาชีวบำบัด จำนวน 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
9. ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
10.ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
11. ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) อัตราค่าตอบแทน (รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) 13,285 บาท หรือ ผู้ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) อัตราค่าตอบแทน (รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) 12,850 บาท
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 3 อัตรา
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 5 อัตรา
5. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินละบัญชี จำนวน 2 อัตรา
6. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
7. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดูที่ file แนบท้ายประกาศ

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารใหม่
วันที่เปิดรับสมัคร : 2-13 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ


Relate posts

Comment box

ข่าวล่าสุด

 

สมัครงาน หางาน